A/B Vingårdens procedurer

ved salg af lejlighedStandardformular:

Andelshaver afleverer en underskrevet standardformular, hvor vedkom­mende anmoder om udtræden af foreningen. Standardformularen kan fås ved henvendelse hos bestyrelsen, eller hentes her på siden.


Vurdering og opslag:

Herefter opslås andelen ved opslag i gården og er eksklusivt en mulighed for personer på intern og ekstern venteliste i 4 uger, hvorefter det fra sælgers side er muligt at sætte andelen til salg uden for foreningen.

Salg af lejligheder kan tage mere end 3 måneder, hvorfor der først bestilles en vurdering af andelslejligheden, når sælger henvender sig til bestyrelsen herom. Foreningens vurderingsmand, Friborg Lassen, benyttes. En vurdering må ikke være ældre end 3 måneder gammel.

Honoraret for en vurdering betales af sælger.


El-attest & VVS-attest:

Indhentning af el-attest (Kallesøe A/S - tlf.: 38191902 / mobil: 40701309)

& VVS-attest (CURA VVS - tlf.: 31444700)  skal ske forinden på sælgers eget initiativ og for sælgers egen regning -  evt. konstaterede ulovligheder skal udbedres for sælgers regning.


I forbindelse med vurdering af andelslejligheden udleveres et info- og

oplysningsskema, som skal udfyldes før vurdering. Disse kan hentes nedenfor her på siden eller ved henvendelse til bestyrelsen.


Gebyrer og omkostninger i forbindelse med et salg:

Til foreningens ejendomsadministrator, Sven Westergaard Ejendomsadministration, betales både af køber og sælger et honorar på 3.125,- kr. + evt. gebyr for nyt andelsbevis.


Indsigelser omkring fejl og mangler:

En ny andelshaver har fra overdragelsesdagen 3 uger til at gøre indsigelser på fejl og mangler.  Ved indsigelser  er det en sag mellem køber og sælger at opnå enighed.  Køber skal ved indsigelser selv kontakte  foreningens ejendomsadministrator.

Der tilbageholdes som udgangspukt altid 5.000,- kr. ved indsigelser om fejl og mangler. Der tilbageholdes altid 2.000,- kr. til det kommende varmeregnskab.Læs gerne nedenstående pjece om retningslinjer og  gode råd ved salg af andelslejlighed i A/B Vingården.
Der tages forbehold for fejl og ændringer på hele sitet.


Vidste du, at ...


Ejendommen Bremerholm 26.

Er opført årene 1799-1800 og den kongelige skuespiller, Ludvig Phister, har boede i huset. Huset er bygget af murermester Hans Christian Schmidt og består af kælder og fire etager.