Korttidsudlejning i A/B Vingården:

 

REGLER FOR KORTTIDSUDLEJNING I

A/B VINGÅRDEN

 

1.     I perioden fra den 9. januar 2019 og frem til foreningens ordinære generalforsamling i januar 2020 er en andelshaver, der har boet i foreningen i mindst et halvt år, berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvist f.eks. via AirBnB, Home SWAP, etc.

 

2.     Korttidsudlejning defineres som en periode på mindst 3 dage. En andelshaver må maksimalt samlet foretage korttidsudlejninger i op til total 28 dage i løbet af forsøgsperioden.

 

3.     Andelshaveren skal opretholde sin folkeregisteradresse i lejligheden.

 

4.     Det er andelshaverens ansvar at sikre, at lejer er bekendt med og overholder husorden og vedtægter samt også er grundigt informeret om foreningens affaldshåndtering. 

 

5.     Andelshaveren skal udlevere bestyrelsens affaldsguide til sin lejer i forbindelse med korttidsudlejning.

 

6.     Forud for hver aftale om korttidsudlejning skal andelshaveren skriftligt orientere bestyrelsen og opgangens beboere om udlejning.

 

Orienteringen til opgangens beboere omkring forestående udlejning kan foretages via opslag på opgangens fællestavle, eller via beboeres brevsprække i opgangen.

 

Orienteringen til bestyrelsen skal altid forud for en udlejning foretages via foreningens

e-mailadresse: webadministrator@abvingaarden.dk 

 

Orienteringen til bestyrelsen og beboere i andelshaverens opgang skal indeholde:

 

a. Lejlighedens adresse

b. Lejeperiode

c. Antallet af lejere og deres nationalitet

d. Andelshaverens kontaktoplysninger (mail-adresse og telefonnummer) i tilfælde af problemer med lejeren.

 

7.     Andelshaveren skal give sine kontaktoplysninger (mail-adresse og telefonnummer) til lejeren og forestå alt korrespondance med denne.

 

8.     Andelshaveren skal oplyse sine lejere om, at de ikke adgang til foreningens vaskekælder eller til ophold i gården.

 

9.     Hvis andelshaveren overtræder reglerne for korttidsudlejning kan bestyrelsen udstede et straksforbud, således at andelshaveren ikke kan foretage korttidsudlejning i resten af forsøgsperioden.

Derudover kan overtrædelse føre til eksklusion i henhold til eksklusionsbestemmelsen i vedtægternes § 21 stk. C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/B Vingårdens affaldsguide

 

Der tages forbehold for fejl og ændringer på hele sitet.


Vidste du, at ...


54 millioner passagerer årligt benytter den københavnske Metro.

Når Metrostationen åbner på Gammel Strand i 2018, vil stationen betjene

12.000 passagerer på

et almindeligt hverdagsdøgn.